Higiene postural

En aquest article sobre higiene postural aquesta setmana, parlarem d’ergonomia i de les posicions en el treball.

La major part del nostre dia a dia el passem a la feina, per això és important preocupar-nos per aconseguir tenir el més adaptat possible el nostre espai de treball, tenint en compte les necessitats i característiques de la feina que desenvolupem i d’un mateix com a ésser humà.
L’ergonomia és la ciència que estudia la relació entre la feina i l’ambient on es realitza, i això engloba elements com la higiene postural, els material o elements de treball que utilitzem, la il·luminació, l’ambient (temperatura, ventilació, soroll…).higiene postural Diversos estudis han demostrat la seva importància per millorar la salut i la qualitat de vida dels treballadors en el seu lloc de treball.

Avui, parlarem de més concretament, de com cuidar de la nostra higiene postural i intentar ser el més ergonòmics possible.

Una bona postura és essencial en qualsevol moment del nostre dia, però especialment en el treball, ja que serà un punt clau per evitar trastorns músculesquelètics d’origen laboral.

En primer lloc, haurem d’avaluar i valorar el context i quins factors poden alterar al nostre cos. Corregir les postures incorrectes també és la nostra responsabilitat, i una postura incorrecta i mantinguda pot ser el nostre pitjor enemic, per això caldrà identificar quina/es ho són (segons la nostra feina) i buscar alternatives que previnguin aquest risc laboral.

És important trobar la posició neutra de les nostres articulacions, perquè reduirà les tensions musculars i articulars. Postures forçades comportaran un risc de lesió i alteració. També, és cert que les exigències de les feines no són totes les mateixes, i que no serà el mateix treballar de peu que assegut davant d’un ordinador, ni tampoc serà igual estar 3 hores que 8 hores dempeus. Així doncs, les males postures variaran en funció del tipus de treball que realitzem. Per això és important habilitar l’espai físic i l’ambient on treballarem, evitant futures lesions, baixes laborals i millorant la producció. Aplicar els principis d’ergonomia i consultar a especialistes pot ser crucial per millorar l’espai laboral i la salut dels treballadors.

Recomanacions per persones que passen llargs períodes de temps asseguts:

  • Esquena i cap en una posició recta.
  • No portar espatlles endavant.
  • Correcta distància entre: ordinador i camp de visió (60 cm dels nostres ulls), genolls i peus en una correcta posició.
  • El teclat no pot estar al límit de la taula, i els braços han de poder recolzar-se.
  • Facilitar els canvis posturals.
  • Recomanable realitzar estiraments per reduir la tensió i evitar contractures musculars.
  • Mantenir un estil de vida durant el temps lliure.


Recomanacions per persones que estan de peu durant la jornada laboral:

Treballar de peu pot provocar altres dolors, com mal de peus, mala vascularització de cames (cames inflades, varius…), cansament muscular, dolor lumbar, rigidesa de coll i espatlles…

Per aquest motiu s’aconsella alternar la posició, utilitzar un reposapeus, adaptar mostrador a l’alçada….

En definitiva, és important buscar angles de confort i tenir dins el nostre abast els elements que utilitzarem al llarg de la jornada laboral, sense tenir que forçar moviments, els quals repercuteixin a la nostre salut.

Item added to cart.
0 items - 0,00