Reabilitació pulmonar

rehabilitacio pulmonar

Qué ès la rehabilitacio pulmonar?

La Rehabilitacio Pulmonar o Rehabilitacio Respiratoria consisteix en una intervenció multidisciplinar que inclou exercici, educació i canvi d’hàbits per aconseguir una millora física i psicològica en persones que pateixen patologies pulmonars cròniques.

Després d’una avaluació inicial prèvia, el programa de rehabilitacio pulmonar pot incloure: entrenament de la musculatura perifèrica, entrenament de la musculatura respiratòria, entrenament aeròbic, educació en el canvi d’hàbits i tècniques específiques de Fisioterapia Respiratoria.

Normalment els programes de rehabilitacio pulmonar són d’entre 8 i 12 setmanes, amb dues o tres sessions setmanals, podent-se alternar amb sessions a clínica i sessions domiciliàries, podent ser o no supervisades.

En pacients amb Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (EPOC)  ha demostrat que és útil per millorar la capacitat d’exercici, reduir la dispnea (sensació de falta d’aire), reduir els ingressos hospitalaris i en definitiva millorar la qualitat de vida. S’està observant que aconsegueix millorar aquests objectius en altres patologies respiratòries com les malalties intersticials pulmonars, les bronquiectàsies o la hipertensió pulmonar.

Qui se’n pot beneficiar? A qui va dirigit?

  • Malalties respiratòries cròniques: MPOC, bronquiectàsies, fibrosi quística, hipertensió pulmonar, etc.
  • Abans i/o després de cirurgies toràciques o transplantaments pulmonars
  • Síndromes post-covid

Beneficis que es poden aconseguir:

  • Millora de la capacitat d’exercici
  • Reducció dels símptomes com la dispnea (sensació de falta d’aire)
  • Millora de la força muscular
  • Millora de l’estat psicològic
  • Reducció de les hospitalitzacions
  • Millora de la qualitat de vida.
rehabilitacio respiratoria

Des del Centre de Fisioteràpia CF et  convidem a que ens truquis  i et farem una proposta de tractament, adaptada a les teves necessitats, sense cap compromís.