Fisioterapia respiratoria

Fisioteràpia respiratoria

Què ès la Fisioteràpia respiratoria?

La Fisioterapia Respiratoria (FR) és una especialitat dins de la Fisioteràpia que mitjançant unes tècniques i maniobres específiques, té l’objectiu de prevenir, curar, millorar o estabilitzar patologies agudes o cròniques que afectin al sistema respiratori. Es basa en els coneixements fisiològics, fisiopatològics i biomecànics d’aquest sistema.

Al Centre de Fisioteràpia CF, tenim amb la Fisioterapia respiratoria unes eines addicionals tant a l’hora de fer diagnòstics com d’aplicar tractaments, procurem tractar i prevenir qualsevol disfunció als músculs involucrats per millorar la ventilació pulmonar.
Sempre adaptant exercicis a les capacitats respiratòries i físiques del pacient.

Fisioterapia respiratoria

Beneficis de la Fisioteràpia respiratoria

La Fisioterapia respiratoria és una branca dins de la Fisioteràpia que té més d’un segle d’evolució; encara que a Espanya no sigui una especialitat oficial, si que ho és en diversos països, on té un gran reconeixement i presència. Cada cop va adquirint més protagonisme arran dels grans resultats que ofereix en multitud d’escenaris: des de pacients ingressats en unitats de crítics fins a pacients crònics o infants.

La Fisioterapia respiratoria en general té com a objectius:

• Facilitar la eliminació de secrecions (moc)
• Millorar la funció pulmonar, capacitat d’exercici i qualitat de vida
• Reeducar el patró ventilatori
• Millorar la força/funcionalitat de la musculatura respiratòria
• Prevenir possibles disfuncions respiratòries derivades d’altres patologies (cirurgies abdominals o toràciques, transplantaments pulmonars, etc.)

Se’n poden beneficiar tant nadons, nens/es i adults en multitud de patologies i condicions:

• Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica – MPOC.
• Bronquiectàsies.
• Fibrosi Quística.
• Malalties intersticials pulmonars.
• Pneumònies.
• Pneumotòrax.
• Atelectàsies.
• Bronquitis.
• Bronquiolitis.
• Malalties neurològiques o neuromusculars.
• Fibrosi pulmonar.
• Asma.
• Seqüeles de la Covid-19.
• Prèvia i/o posteriorment d’una cirurgia abdominal o toràcica, amb la finalitat de prevenir o millorar possibles complicacions pulmonars.
• Transplantaments o reseccions pulmonars.