Fisioteràpia

Fisioterapia i recuperació funcional

La Fisioterapia configura una de les teràpies pilars de la medicina, i persegueix la prevenció, tractament i recuperació de malalties i lesions mitjançant l’ús de diversos tractaments físics. Entre els diversos mètodes físics que aplica el fisioterapeuta, el més important és la teràpia manual (en les seves diverses concepcions, ja siguin diferents tipus de massatges, mobilització d’articulacions, manipulació vertebral, higiene postural, etc.), malgrat que també que es recolza en altres agents físics, ja sigui per al diagnòstic o per al propi tractament, tals com l’aigua, el moviment, la temperatura, l’electricitat, els exercicis terapèutics, etc. La fi que persegueix és recuperar, mantenir i augmentar el nivell de salut del pacient i per tant la seva qualitat de vida.

Clàssicament, el massatge s’ha definit com “la manipulació dels teixits amb finalitat  terapèutica, higiènica o esportiva” (H. I E. Kamenetz). Aquesta definició és totalment vàlida en l’actualitat i es correspon amb les múltiples aplicacions i tècniques de massatge, tant les tradicionals com les més actuals, desenvolupades en les últimes dècades, perquè en totes es manipulen els teixits tous (pell, teixit cel•lular subcutani, músculs fàscies i tendons, lligaments i càpsules, fluids corporals, teixit neural) i totes compleixen alguna de les característiques de ser, o bé higienicopreventives, terapèutiques o aplicables al món de l’esport. I moltes en dos o tres d’aquestes. És cert que avui en dia podem distingir moltes varietats pel que fa tant a l’àmbit d’aplicació com als objectius i tècniques emprades, atès que s’ha desenvolupat, en els últims anys, una vastíssima col•lecció d’opcions de massatge que pràcticament cobreixen totes les nostres necessitats i camps d’actuació en el món de la Fisioteràpia.

Tipus de massatge:

  • Massatge relaxant
  • Massatge terapèutic i descontracturant
  • Drenatge limfàtic
  • Massatge circulatori
  • Massatge toràcic (Clapping)
  • Massatge estètic (anticel·lulític, reafirmant, etc.)

El sistema limfàtic és troba distribuït per tot l’organisme i té la funció de transportar limfa des dels teixits intersticials fins al sistema venós. El drenatge limfàtic manual, és un massatge específic per drenar aquest excés de líquid intersticial i transportar-lo fins el sistema vascular. Es bassa en moviments lents i de poca pressió, a diferència del massatge convencional.

Aquest tractament, en moltes ocasions es complementa amb pressoteràpia, venes fredes i embenats, per mantenir l’efecte del drenatge en els casos que ho requereixin.

El drenatge limfàtic està indicat en limfoedemes, flevoedemes, lipedemes, edemes post- intervencions quirúrgiques, com per exemple càncer de pit i trastorns d’origen reumàtic.

La reflexoterapia es basa en l’aplicació de diferents pressions, amb objectiu terapèutic, que incideix sobre punts reflexes específics situats en tot el peu, per obtenir un reequilibri en l’organisme i en les patologies que el client presenta: problemes dermatològics ( psoriasis, dermatitis,…), d’estrès, restrenyiment, molèsties abdominals, …

El mètode Pold és un conjunt de tècniques de fisioteràpia que s’aplica de forma manualPold i està basat en l’aplicació d’una oscil•lació rítmica en la zona a tractar, tant en els músculs i tendons, com en les articulacions, i que es manté durant tot el tractament. Això provoca un estat de relaxació i flexibilització en els teixits molt intens , permetent un ajust dels mateixos a la posició d’equilibri natural, mitjançant unes maniobres de correcció que s’apliquen mentre estan en aquest estat de profunda relaxació.

La reeducació postural global o RPG és un mètode de fisioteràpia suau, progressiu i actiu, que pot ser aplicat en qualsevol edat, tant de manera preventiva (educació postural en nens, higiene postural en llocs de treball,…) com de manera curativa (deformitats de columna, patologies doloroses de columna, patologies articulars i tendinoses,…). La RPG parteix de la individualitat de cada persona, per dissenyar un tractament global que resolgui les causes que han provocat la patologia, és tracta el cos com un tot, de manera global, i és el pacient qui treballa de manera activa guiat en tot moment pel terapeuta.
A qui va dirigit?
El benefici d’aquesta teràpia va dirigit a tots els col•lectius, des dels més joves que poden patir problemes com ara l’escoliosi, fins els més grans, com a mètode de manteniment de cara al deteriorament progressiu provocat per l’envelliment biològic. És obvi que el ritme de vida, l’estrès i molts altres factors com ara el sedentarisme i la poca higiene postural a l’hora de treballar, són origen de lesions i/o patologies que poden minvar inclús aturar el nostre ritme de vida normal. Es per això que us proposem l’oportunitat de poder gaudir d’una bona qualitat de vida des d’aquesta teràpia globalitzada.