Fisioterapia oncologica

Fisioteràpia oncològica

Beneficis de la Fisioteràpia oncològica

Els beneficis de la fisioterapia oncologica s’observen des del moment en què es diagnostica un cancer fins a l’etapa de supervivència , ja que ajuda a prevenir, millorar i recuperar la majoria de les seqüeles secundàries als tractaments oncològics, com a cirurgies, quimioteràpia, tractaments diana, hormonoteràpia i radioteràpia.

Els tractaments de fisioterapia oncologica estan dirigits a totes les persones amb qualsevol tipus de cancer, abordant les seves seqüeles de forma personalitzada i en funció de les seves necessitats.

La selecció del tractament que s’aplica té en compte el tipus de cancer i els efectes dels tractaments. Estan dirigits a la cura i restabliment de la mobilitat i elasticitat dels teixits del cos, a nivell ossi, articular, muscular i tractament de la pell, així com els problemes de fatiga i dolor.

L’objectiu fonamental és millorar la qualitat de vida del pacient oncològic i que el seu estat físic i emocional sigui el més pròxim a abans de patir la malaltia.

Fisioterapia oncologica

La fisioterapia oncologica pot ajudar en les següents àrees:

•  Prehabilitaciò.
•  Tractament post quirúrgic de qualsevol tipus de cancer, preparant la zona a intervenir i aconseguint períodes postoperatoris més curts
•  Prevenció i tractament de neuropaties en mans i peus
•  En el cas del tractament de les cicatrius, evitar les adherències i recuperar la funcionalitat del teixit.
•  Prevenció i si apareix tractament de linfedemes de extremitats superiors i inferiors.
•  Tractament i mobilització de pròtesis adherides, encapsulades,..
•  Tractament de les alteracions cardiorespiratòries.
•  Reducció de la fatiga.
•  Millora del dolor agut o crónic.
•  Dèficit de mobilitat i/o equilibri amb dèficit funcional.
•  Disfuncions vesi-esfinterianes (alteracions en el sistema urinari).
•  Espasticitat.
•  Limitació articular.
•  Contractures.

En quins àmbits es pot treballar:

•  Cancer de mama.

•  Cancer de pulmó.

•  Cancer de pròstata.

•  Cancer ovaris i matriu.

•  Cancer de cap i coll.

El Centre de Fisioteràpia CF té signat un conveni amb  FeSalut oferint  condicions especials per als seus usuaris, contacta’ns o informa’t a la teva asssociació per  poder beneficiar-te.