Tarifes i preus

Fisioteràpia i Osteopatia

Pilates, grups i altres serveis

Activitat fitxa anual

Sessions / Setmana
Mensual
  • 1 Sessió ··················································· 35€
  • 2 Sessións ··············································· 55€

Activitat temporal

Sessions / Setmana
Segons horaris disponibles
  • 1 Sessió ······················································· 40€
  • 2 Sessións ··················································· 60€

Sessions individuals

Sessions
Quota/Sessió
  • 1 Sessió ······················································· 35€
  • Abonament 10 sessions ························· 300€
Informació general grups

Tarifa fixa anual

En inscriure’ta l’activitat per primera vegada es pagarà la mensualitat corresponent i la del mes 12

Activitat temporal

En inscriure’s a l’activitat per primera vegada es pagarà la mensualitat corresponent.
A partir del 2on mes es considera quota fixa durant tot l’any. D’aquesta manera es manté la plaça si per alguna raó no assisteix a l’activitat (vacances, festes, baixes,…). En cas de no ser així, no es guarda la plaça i si es vol reincorporar es realitzarà un pagament de 40€ com a nova inscripció, adaptant-se als horaris disponibles.
En cas de no assistir més de 2 mesos (vacances d’estiu, per exemple), es pagarà una quota de manteniment de plaça de 25€.

Lloguer d'equip de magnetoterapia

Oferim la posibilitat de llogar un equip de magnetoterapia per realizar les sessions en el domicili.

1 setmana ·········· 30€

15 dies ·············· 50€

1 mes ·············· 100€